O nás…

Vízia DSS SYNNÓMIA
Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

Poslanie DSS SYNNÓMIA
Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

O zariadení…

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so sídlom na ulici sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina. Vznikla dňa 01.12.1988, kedy bola Okresným úradom Žilina zriadená na ulici Moyzesova 27 v Žiline ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti.

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu svojim klientom vo forme pobytovej (celoročnej, týždennej) a ambulantnej. Poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Miestom poskytovania sociálnej služby sú tri pracoviská: pracovisko na ulici sv. Gorazda 2, na sv. Gorazda 3 v mestskej časti Vlčince a pracovisko na ulici Moyzesova 27. Pracovisko Moyzesova 27 je dvojpodlažná budova so záhradou v centre mesta. Pracoviská sv. Gorazda 2-3 sú zrekonštruované budovy bývalej materskej školy s bezbariérovým prízemím, so záhradou a pozemkom.

Naše pracovisko je od roku 2017 opätovne recertifikované pre odborné činnosti Bazálna stimulácia a Snoezelen.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČA O SOCIÁLNU SLUŽBU A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

SPRIEVODCA V DSS SYNNÓMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím, pozrite si nášho sprievodcu.

Aktuálny počet klientov

Cenník sociálnych služieb

Zverejnenie poradovníka

30. VÝROČIE

DSS SYNNÓMIA
oslavuje 30. výročie od svojho založenia
Blahoželáme.

COOKIES

Tento web používa súbory cookies.

Ďalším prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

OK

Informácie o cookies ...